مرصاد

راهكار روشن (یادداشت روز)

سه شنبه 10 اسفند 1389

نویسنده: عمار |

راهكار روشن (یادداشت روز)

1- این روزها، مرزبندی دیرهنگام برخی از شخصیت ها با فتنه آمریكایی- اسرائیلی 88 و سران وطن فروش و ضد انقلابی آن به یكی از موضوعات بحث انگیز درعرصه سیاسی كشور تبدیل شده است و گمانه زنی ها و نظرات متفاوتی را درباره انگیزه این شخصیت های تاكنون خاموش و چگونگی مواجهه و برخورد با آنان در پی داشته است. شماری با استناد به سكوت غیرقابل توجیه آنان طی 18 ماه گذشته، حركت اخیر این عده را در حد و اندازه یك «تاكتیك» ارزیابی می كنند و براین باورند كه مرزبندی اخیر آنها با هدف عبور از رسوایی نفرت انگیزی است كه سران و عوامل فتنه با آن روبرو شده اند. رسوایی ناشی از همراهی و همكاری آشكار با مثلث آمریكا، انگلیس و اسرائیل، ائتلاف مشمئزكننده با گروههای ضدانقلاب، نظیر منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، ماركسیست ها، كومه له، دموكرات، گروهك تروریستی ریگی و تمامی جریاناتی كه در لیست جرثومه های فساد و تباهی قابل فهرست شدن هستند. در مقابل، شمار دیگری، مرزبندی شخصیت های یاد شده را نشانه پشیمانی و توبه و بازگشت واقعی آنان به دامان نظام و انقلاب تلقی می كنند و براین باورند كه با توجه به اصل شناخته شده «توبه پذیری» و «رأفت اسلامی» باید از بازگشت آنان استقبال كرد و سكوت 18 ماهه آنها را -اگرچه قابل توجیه نیست- به حساب خطای فاحش نوشت و نه «خط سیاسی» و بینش استحاله شده آنان.
و اما، كدامیك از این دو دیدگاه پذیرفتنی است و یا به واقعیت نزدیكتر است؟
2- برای پاسخ به پرسش یاد شده، ابتدا باید دو مقوله «تحلیل انگیزه» و «چگونگی برخورد» را جدای از یكدیگر به ارزیابی نشست. این تفكیك به مفهوم آن نیست كه «انگیزه»ها را در «چگونگی برخورد» نادیده بگیریم چرا كه در این صورت، «ساده انگاری» و «خوش باوری» می تواند راه را بر نتیجه گیری نهایی در چگونگی برخورد سد كند و یا دست كم آن كه ارزیابی یاد شده را برای رسیدن به «چگونگی برخورد» به بیراهه بكشاند.
دو دیدگاه یاد شده در «تحلیل انگیزه» شخصیت های مورد اشاره از مرزبندی اخیرشان با فتنه 88، تفاوت نظر جدی دارند و این «تفاوت» چیزی در حد «تضاد» است. گروه اول، مرزبندی اخیر را فقط یك «تاكتیك» می داند و گروه دوم، آن را بازگشت واقعی از خطای 18 ماهه تلقی می كند. مطابق نظر اول، مرزبندی شخصیت های تاكنون خاموش، یك ترفند است كه پذیرفتنی نیست و نباید فریب آن را خورد و براساس نظر دوم؛ مرزبندی یاد شده نشانه بازگشت آنان است و بایستی با خوش بینی به آن نگریست و نتیجه برخاسته از این خوشبینی را نیز پذیرفت.
تا اینجا دو دیدگاه كاملاً متضاد درباره «انگیزه» شخصیت های یاد شده از مرزبندی اخیر آنان در میان است، اما، آیا دو دیدگاه متضاد می توانند در مرحله «چگونگی برخورد» با یكدیگر نزدیك شده و به نتیجه واحدی برسند؟
3- «اپوزیسیون» یا «جریان مخالف» در فرهنگ سیاسی، تعریف مشخص و شناخته شده ای دارد و به یك یا چند گروه و حزب سیاسی گفته می شود كه در چارچوب قانون اساسی و مرزهای تعریف شده یك نظام حكومتی فعالیت می كنند و مخالفت آنها، یعنی آنچه باعث می شود كه «اپوزیسیون» نامیده شوند، از نوع مخالفت با فلان حزب یا گروه و جمعیت سیاسی است كه قوه مجریه یا مقننه را در اختیار دارند. تمامی نظام های حكومتی «مردم سالار» حضور «اپوزیسیون» با تعریف یاد شده كه در همه جای دنیا «پذیرفته شده» نیز هست را می پذیرند و جمهوری اسلامی ایران به گواهی تاریخ 32 ساله آن در این زمینه سرآمد و پرچمدار تمامی نظام های حكومتی دنیاست. و طی سه دهه گذشته بارها قوه مجریه و مقننه میان احزاب و گروه های سیاسی درون نظام كه سلیقه های سیاسی و اجرایی متفاوت و گاه متضادی داشته اند دست به دست شده است و می شود.
و اما، حزب و گروهی كه در چارچوب قانون اساسی و مرزهای تعریف شده یك نظام حكومتی فعالیت نمی كند و اهداف خود را بیرون از این دایره تعریف كرده و به سوی آن حركت می كند، «اپوزیسیون» به مفهوم رایج و شناخته شده آن در فرهنگ سیاسی و روال پذیرفته شده در دنیای امروز - و دیروز- نیست.
این دسته از احزاب و گروه ها را در همه جای دنیا، «برانداز» می نامند و در هیچ كشوری نه فقط به آنها اجازه فعالیت نمی دهند، بلكه به شدت و بدون كمترین ملاحظه آنها را سركوب می كنند و این سركوب را به حق، دفاع از مردم و منافع ملی كشور خویش می نامند.
«اصلاحات» یا «رفرم -REFORM» نیز اینگونه است و گروه های اصلاح طلب در چارچوب تعریف شده یك نظام حكومتی فعالیت كرده و هنجار دادن به ناهنجاری ها و سامان بخشیدن به نابسامانی ها را دنبال می كنند ولی اگر جریانی در پوشش «اصلاحات»، اهداف خود را بیرون از دایره نظام تعریف كرده و دنبال كند، در همه جای دنیا به عنوان جریان «برانداز» شناخته شده و حاكمیت ها برای حفظ منافع ملی و دفاع از مردم به سركوب آنها روی می آورند.
4- با توجه به تعریف یاد شده از «اپوزیسیون»، جریان فتنه برخلاف آنچه كه مقامات و رسانه های بیگانه و مخصوصاً مثلث آمریكا و اسرائیل و انگلیس ادعا می كنند «اپوزیسیون» نبوده بلكه جریانی تحت مدیریت بیرونی و ستون پنجم داخلی نظام بود كه با هدف كودتای - به زعم خودشان- نرم علیه اسلام و انقلاب تدارك شده و با حمایت آشكار و همه جانبه مالی، سیاسی، تبلیغاتی و اطلاعاتی دشمنان بیرونی به میدان فرستاده شده بود. این واقعیت به اندازه ای آشكار و بی پرده است كه درك آن برای كندذهن ترین افراد نیز به آسانی امكان پذیر بوده و هست. بنابراین چگونه می توان پذیرفت برخی از شخصیت های سیاسی با سابقه كه سه دهه در پست های كلیدی و حساس نظام حضور فعال داشته اند، این نكته بسیار بدیهی را درك نكرده و بعد از گذشت 18 ماه به درك آن رسیده اند؟! از این زاویه باید به گروه اول حق داد كه مرزبندی اخیر شخصیت های مورد اشاره را «تاكتیكی» تلقی كنند و نسبت به عواقب آن نگران بوده و این مرزبندی را از جنس همان سكوت غیرقابل توجیه ارزیابی كنند.
5- و اما، توبه واقعی خطاكاران هم واقعیت غیرقابل انكاری است كه در چرخه تاریخ- چه گذشته و چه معاصر- نمونه های درخور توجهی دارد و در آموزه های اسلامی- و همه ادیان الهی- نیز به آن سفارش اكید شده است، بنابراین دیدگاه دوم درباره انگیزه شخصیت های یاد شده را نمی توان به آسانی رد كرده و نادیده گرفت، مخصوصاً آن كه در اسلام، نفی توبه و پرهیز از پذیرش عذر تقصیر خطاكاران به شدت نهی شده است.
از این زاویه، باید به صاحبان دیدگاه دوم نیز حق داد كه وقتی مرزبندی شخصیت های یاد شده را می بینند، استقبال از بازگشت آنان را ضروری بدانند. طیف دوم بر این باورند كه اگر مرزبندی مورد اشاره آنگونه كه طیف اول معتقد است، تاكتیكی باشد، این تاكتیك در ادامه راه نمی تواند دوام بیاورد بنابراین پذیرش آن نه فقط زیانی ندارد، بلكه دندان طمع دشمنان بیرونی را هم كند می كند.
گفتنی است مرزبندی شخصیت های یاد شده عصبانیت محسوس و اعلام شده دشمنان بیرونی را در پی داشته است تا آنجا كه این مرزبندی را یكی از دستاوردهای روز 25 بهمن ماه برای جمهوری اسلامی ایران نامیده و در تحلیل های خود آورده اند «حركت 25 بهمن ماه عرصه سیاسی ایران را از سه قطب موافقان نظام، مخالفان نظام و قطب خاكستری(!) به دو قطب موافق و مخالف تبدیل كرد و كسانی كه ماهیتاً دلبسته نظام هستند بایستی حضور در یكی از دو قطب موافق و مخالف را می پذیرفتند و بسیار طبیعی بود كه قطب موافق را انتخاب كنند.»
6- و اما، اكنون نوبت پرداختن به مقوله دوم، یعنی «چگونگی برخورد» است و این كه آیا دو دیدگاه متفاوت یاد شده درباره «انگیزه مرزبندی» می توانند در «چگونگی برخورد» نظر و نگاه واحد و مشتركی داشته باشند؟ پاسخ این سؤال «مثبت» است و آن، این كه شخصیت های یاد شده نباید از این پس در پست های كلیدی و حساس نظام كه با انتخاب مردم واگذار می شود به كار گرفته شوند. این «راه كار» و «چگونگی برخورد» ضمن آن كه با هیچ یك از دو دیدگاه مورد اشاره مغایرت و منافاتی ندارد، دغدغه ها و نگرانی های به حق مردمی كه طی 18 ماه گذشته با بصیرت مثال زدنی و هوشیاری و از خودگذشتگی در برابر فتنه همه جانبه مثلث آمریكا و اسرائیل و انگلیس و تمامی گروهها و احزاب ضدانقلاب
و منافق داخلی و خارجی ایستاده اند را نیز برطرف می سازد.
و البته در واگذاری مسئولیت های انتصابی، حكمت ها و مصالحی است كه علاوه بر باورهای دینی تجربیات 3 دهه اخیر هم بر حكیمانه بودن آن گواهی می دهد و این فقره در سیره معصومین علیهم السلام نیز بارها دیده شده است.
حسین شریعتمداری


نظرات() 
viagra puerto rico
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:01 ب.ظ

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I'd truly appreciate it.
garciniacambogiapremium.net
سه شنبه 21 فروردین 1397 04:16 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 20 فروردین 1397 11:20 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
یکشنبه 19 فروردین 1397 11:23 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Blundering Ben
جمعه 17 فروردین 1397 09:02 ق.ظ
Thank you prasadjain.
Robert's Blow Boy
جمعه 17 فروردین 1397 06:40 ق.ظ
The financial institution, that will pay the taxes,
spotted the mistake and alerted sales & Customs.
How do you strengthen your Achilles tendon?
شنبه 1 مهر 1396 06:01 ب.ظ
What's up to all, it's actually a fastidious for me to pay a visit this web page, it consists of valuable Information.
floriafines.blogas.lt
جمعه 13 مرداد 1396 07:06 ق.ظ
I've learn some excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I surprise how a lot attempt you place to make such a fantastic informative website.
martygalban.jimdo.com
سه شنبه 6 تیر 1396 10:56 ق.ظ
all the time i used to read smaller posts that as well clear their motive, and
that is also happening with this piece of writing which I am reading here.
manicure
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 03:12 ب.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the page layout
of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one
or 2 images. Maybe you could space it out better?
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 03:14 ق.ظ
I am truly delighted to read this web site posts which carries lots of valuable facts,
thanks for providing these statistics.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 06:20 ب.ظ
Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further post thanks once again.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 10:06 ق.ظ
Wow, amazing blog format! How lengthy have you been running a blog for?
you make running a blog look easy. The overall look of your
website is magnificent, as neatly as the content material!
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 03:40 ب.ظ
Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is
analyzing such things, thus I am going to convey her.
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 07:43 ق.ظ
Link exchange is nothing else except it is simply placing
the other person's web site link on your page at appropriate place and other person will also do similar in support of
you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic